PRZYRZĄDY SUWMIARKOWE

SUWMIARKA

Suwmiarka jest jednym z podstawowych narzędzi pomiarowych, używanych do pomiaru wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych, a gdy suwmiarka ma wysuwkę głębokościomierza – również do pomiaru głębokości.

Cechą charakterystyczną suwmiarek jest zastosowanie przesuwanego wzdłuż prowadnicy suwaka z noniuszem, tj. urządzeniem zwiększającym dokładność wskazania suwmiarki.

Podział suwmiarek ze względu na dokładność pomiaru:

Podział suwmiarek ze względu na budowę i zastosowanie:

 

Budowa suwmiarki

Suwmiarka składa się z prowadnicy zakończonej szczęką stałą górną, przeznaczoną do pomiaru wymiarów wewnętrznych, oraz szczęką górną, służącą do pomiaru wymiarów zewnętrznych. Po prowadnicy przesuwa się suwak. U góry suwak jest zakończony szczęką przesuwną, współpracującą ze szczęką stałą górną w pomiarach wymiarów wewnętrznych. Od dołu suwak jest zakończony szczęką dolną, która współpracuje ze szczęką dolną stałą w pomiarach wymiarów zewnętrznych. Do pomiarów głębokości służy połączona z suwakiem wysuwka, wysuwana z korpusu prowadnicy.

Podstawowe rodzaje noniuszy:
- noniusz z działką elementarną 0,1 mm o długości 9 mm - oznaczenie: 0,1:9;
- noniusz z działką elementarną 0,05 mm o długości 19 mm - oznaczenie: 0,05:19;
- noniusz z działką elementarną 0,05 mm o długości 39 mm - oznaczenie: 0,05:39;
- noniusz z działką elementarną 0,02 mm o długości 49 mm - oznaczenie: 0,02:49;
- noniusz z działką elementarną 1/128 in o długości 7/16 in - oznaczenie: 1/128;
- noniusz z działką elementarną 1/1000 in o długości 1,225 in - oznaczenie: 1/1000.

 

Zasada odczytywania wskazania na suwmiarce

Przykładowe wskazania suwmiarki

Suwmiarka wskazuje 116,3 mm.

 

Suwmiarka wskazuje 38,7 mm.

 

 

GŁĘBOKOŚCIOMIERZ SUWMIARKOWY

głębokościomierz suwmiarkowy z suwakiem pomocniczym

głębokościomierz suwmiarkowy z zaczepem i suwakiem pomocniczym

głębokościomierz suwmiarkowy z zaczepem

głębokościomierz suwmiarkowy ze śrubągłębokościomierze suwmiarkowe są używane do mierzenia głębokości w takich przedmiotach, których kształt uniemożliwia wykorzystanie do tego celu suwmiarek.

WYSOKOŚCIOMIERZ SUWMIARKOWY

Wysokościomierze suwmiarkowe służą do mierzenia wysokości końcówką pomiarową, gdy przedmiot mierzony jest umieszczony razem z wysokościomierzem na płycie kontrolnej.